شما با ورود به سایت ما و مرور آن، بدون هیچ‌گونه محدودیت و شرطی، ‘شرایط و الزامات’ را پذیرفته‌اید. در صورت عدم موافقت با ‘شرایط و الزامات’ لازم است بلافاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید: خدمات و محتویات این سایت، صرفا برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما عرضه شده است. هر گونه سوء استفاده از این اطلاعات پیگرد قانونی خواهد داشت و هیچ فرد حقیقی، حقوقی یا سایتی به هیچ عنوان نمی‌تواند برحسب قوانین مدنی و جزائی دولت جمهوری اسلامی ایران از اطلاعات موجود در سایت برای فروش، تولید مجدد یا ایجاد ترافیک در سایت خود استفاده نماید. اگر مایلید از سرویس‌ها و محتوای سایت جهت مقاصد تجاری استفاده نمایید، لازم است قبلا با ما تماس گرفته و اطلاع دهید. استفاده از محتویات این سایت برای سایت ها و وبلاگ‌های شخصی تنها به شرطی که منافع تجاری مد نظر نباشد با ذکر منبع یا آدرس سایت مجاز می باشد و این سامانه شکایت از کسانی که این موارد را نادیده می گیرند در دادگاه های عمومی و انقلاب، حق قانونی خود می داند. شما به مدیریت سامانه اطمینان می‌دهید که از این سایت برای رسیدن به مقاصدی که بر خلاف قوانین موضوعه یا شرایط استفاده از این سایت می‌باشد استفاده نخواهید کرد. شما از این سامانه به گونه ای استفاده نخواهید کرد که باعث آسیب، از کار انداختن یا معیوب ساختن تارنما شود. همچنین شما مجاز به دسترسی یا تلاش برای دسترسی به اطلاعات، محتویات یا ورودی‌هایی که تعمدا به طور متعارف در دسترس قرار نگرفته یا از طریق صفحات سایت ارائه نشده، نیستید. قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تاثیر این توافق نامه حاکم خواهند بود. مدیریت سامانه، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمان، ‘شرایط و الزامات’ یاد شده را مورد تجدید نظر قرار دهد. با توجه به تعهد تمام کاربران به ‘شرایط و الزامات’ ، لازم است کاربران محترم در بازه‌های زمانی معین، صفحه جاری را مرور کنند تا از ‘شرایط و الزامات’ جاری مطلع شوند.