خدمات ارائه شده توسط این مجموعه در این زمینه‌ها دسته‌بندی گردیده‌اند:

خدمات آنلاین:

  • ابزار بهینه سازی ترکیب پرتفوی
  • ابزار ارزیابی و اصلاح ترکیب پرتفوی موجود
  • ساخت پرتفوی دارایی
  • ارزیابی ریسک
  • محاسبه ضریب شارپ و ناو شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق های مشترک
  • محاسبه ناو و ضریب شارپ به روز سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای

خدمات آفلاین:

  • طراحی و ساخت ابزارهای بهینه سازی سبد سهام براساس شرایط اختصاصی شرکتها و سازمانها
  • طراحی استراتژی سرمایه گذاری شخصی برای مشتریان براساس تنظیم ریسک، بازده و ابزارهای پوشش ریسک
  • آموزش