دنیل کانمن در سال ۲۰۰۲ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. اما شگفت آور بود که او یک اقتصاددان نبود، او یک روان شناس بود. تئوری وی در باره “قضاوت و تصمیم گیری” دریچه ای تازه به جهان اقتصاد گشود. او به همراه یار گرمابه و گلستانش، آموس تورسکی که مرگ مهلت دریافت نوبل را به او نداد، چهار نظریه “سو گیری شناختی، چشم انداز، ریسک گریزی و اقتصاد رفتاری” را ارائه کرد. کانمن در کتاب پرفروش “تفکر، سریع و کند” به نحوه کارکرد دو روش تفکر سریع و آهسته و نقش آنها در شکل گیری رفتار و اعمال ما پرداخته و همچنین روند تکامل نظریاتش را شرح داده است. برای خواندن مقاله ای خوب و کامل ازهمکاری این دو و نظریاتشان اینجا کلیک کنید.‎